Úvod Služby Reference Kontakt
 
zpět >>>

Zavádění tzv. energetického managementu objektů

(základní informace)

Nabízím zavedení systému sledování a vyhodnocování energetických dat u objektů ve vlastnictví měst a obcí resp. soukromých společností. Tato služba je poskytována na základě zjištění individuálních potřeb a požadavků dané organizace. Cílem je jak úspora energie a tím i finančních prostředků, tak i zpřehlednění celkového informačního systému dané organizace.

Energetický management(EM) je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Činnosti EM:

Měření, zapisování a následné vyhodnocování spotřeb energie, jedná se o tzv. Monitoring & Targeting (M&T)

Průběžné sledování spotřeb energie jednotlivých objektů vlastnictví města zohledňující skutečné klimatické podmínky, příklad grafického znázornění
Zavádění energetického managementu objektů
Služby:
Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Energetický posudek

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Kontrola klimatizačních systémůDokumentace k programu Nová zelená úsporám
Zavádění energetického managementu objektů
Ing. David Pech - 2014©
723 203 145, david.pech@volny.cz
náměstí F. X. Svobody č. p. 28
252 10 Mníšek pod Brdy