Úvod Služby Reference Kontakt
 
zpět >>>

Kontrola účinnosti klimatizačních jednotek dle vyhlášky č. 193/2013 Sb.

(základní informace)

Kontrola účinnosti klimatizačních jednotek

Pravidelná kontrola klimatizačního systému je definována v §6a odstavci 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V této části zákona je určeno, kdo a v jakém rozsahu je povinen kontrolu a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů provádět. Prováděcí vyhláškou byla vyhláška č. 277/2007, od 1.8.2013 nahrazena vyhláškou č. 193/2013 Sb.

Podle Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) a ČSN EN 152 40 je klimatizační systém definován jako kombinace všech prvků, které jsou potřebné pro úpravu vzduchu, při níž je teplota regulována, nebo může být snižována, případně v kombinaci s řízením větrání, vlhkosti a čistoty vzduchu. Dále může klimatizační systém zahrnovat systémy zajišťující vytápění a chlazení, a s tím související distribuci vzduchu.

S účinností od 1.8.2013 nabývá platnost vyhláška č. 193/2013 Sb. a dle §6a ods.2 zákona č.318/2012 Sb (aktuální znění zákona 406/2000 Sb.) u provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW, je jeho vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému. Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.

Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů

Výkon kotlePrvní kontrola po uvedení do provozu(roky)Další kontrola
Systém je trvale monitorován (roky)*Systém není trvale monitorován (roky)
od 12 kW do 100 kW101010
nad 100 kW4104
*Poznámka: Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.
Služby:
Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Energetický posudek

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Kontrola klimatizačních systémůDokumentace k programu Nová zelená úsporám
Zavádění energetického managementu objektů
Ing. David Pech - 2014©
723 203 145, david.pech@volny.cz
náměstí F. X. Svobody č. p. 28
252 10 Mníšek pod Brdy