Úvod Služby Reference Kontakt
 
zpět >>>

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

(základní informace)

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola účinnosti kotlů je definována v §6a odstavci 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V této části zákona je určeno, kdo a v jakém rozsahu je povinen kontrolu účinnosti kotlů provádět. Podstatnou skutečností je, že kontrola kotlů dle zákona č. 406/2000 Sb. nenahrazuje ostatní zákonné kontroly, revize ap., které jsou nařízeny podle zvláštních právních předpisů a jedná se tudíž o další zákonnou kontrolu.

Cílem kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie je ověřit, zda účinnosti provozovaných zařízení jsou v souladu s požadavky dané technickými a legislativními předpisy. Součástí kontroly jsou dále doporučení pro udržení anebo zlepšení aktuálního stavu účinnosti zařízení.

Požadavek účinností, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie stanoví vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (účinnost od 1.8.2013, kdy nahradila předchozí vyhlášku č. 276/2007 Sb.)

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie. Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.
Kontrola kotlů a rozvodů energie je vyžadována pro kotle:
  1. od 20 kW do 100 kW všechna paliva s četností jeden krát za 10 let
  2. nad 100 kW spalující pevná a kapalná paliva s četností jeden krát za 2 resp. 10 let
  3. nad 100 kW spalující plynná paliva s četností jeden krát za 4 resp. 10 let

Od povinnosti zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie jsou osvobozeny kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Četnost provádění kontrol je dána charakterem jejich provozování, tj.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol a povinnost provedení první kontroly následující:

Výkon kotleDruh palivaPrvní kontrola po uvedení do provozu(roky)Další kontrola
Systém je trvale monitorován (roky)*Systém není trvale monitorován (roky)*
od 20 kW
do 100 kW
všechna paliva101010
nad 100 kWpevná a kapalná2102
plynná4104
* Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě výše uvedené licence, je příslušný subjekt povinen provádět kontrolu jednou ročně. Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.
Služby:
Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Energetický posudek

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Kontrola klimatizačních systémůDokumentace k programu Nová zelená úsporám
Zavádění energetického managementu objektů
Ing. David Pech - 2014©
723 203 145, david.pech@volny.cz
náměstí F. X. Svobody č. p. 28
252 10 Mníšek pod Brdy